E-Ticaret Danışmanlığı

Gerçekçi hedefler ve kesin, ölçülebilir sonuçlar.İşte bu iki kriter tüm çalışmalarımızın anahtarıdır.Gerek e-ticarete yeni adım atıyor olun, gerekse internetteki iş hacmini büyütmeyi hedefleyen bir firma olun, size işiniz için kullanılmaya hazır bir çok yeni ve parlak fikirler sunuyoruz.

Müşteri ve Rekabet analizi

Elektronik ticarette hizmet ya da ürünlerinizi sunmayı düşündüğünüz pazardaki müşteri profili ve rekabet durumunun analiz edilmesi, verilerin toplanıp doğru olarak okunması, bu aşamadan sonra atılacak tüm adımların ne kadar doğru ya da yanlış olacağını belirler. Burada unutulmaması gereken en önemli konu; e-ticaretin görece kolaylığı ve düşük maliyet ihtiyacı aynı zamanda e-ticaretteki rekabetin artışına sebep olmaktadır.

Bu noktada ürün ve hizmetin sunumunda farklılaşma ve rakiplere göre öne çıkma konusunda çalışmalarına öncelik tanınmalıdır.

Pazarlama Planı

Pazarlama aktivite planı, ürün veya hizmetlerinizi hedef kitlenize ulaştırmanızda izlenecek yol ve adımların belirlenmesini kapsar. Temel olarak kullanılacak reklam araçlarının tespiti ve bütçelendirilmesinden oluşur. Sunduğunuz hizmet ya da ürüne en uygun internet mecraları tespit edilir ve buralarda yapılması gereken çalışmalar Web Danışmanlık hizmetimizle görüşünüze sunulur.

Takip ve Raporlama

Yapılan çalışmalarının sağladığı dönüşümlerin detaylı olarak raporlanması ve analiz edilmesi çalışmalarıdır.